Turistický kroužek

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO TURISTICKÉHO KROUŽKU

Pro každé dítě vyplňte samostatný formulář

Turistický kroužek ve Viničných Šumicích pořádaný Mateřským centrem Viničné Šumice učí děti lásce k přírodě, orientaci v lese i mimo něj, práci s mapou, poznávání rostlin i zvířat. Hrajeme hry a stavíme chýše. Odléváme stopy do sádry a sušíme byliny pro léčivé lektvary.

KDY:

Každé úterý od 16:00 do 17/18:00 (dle počasí) uzavřený kurz 14 setkání, začínáme 12. 9. , končíme 19.12. 2023)

KDE:

Sraz na hřišti u školy. V případě špatného počasí v Mateřském centru Viničné Šumice.

Kroužek pro děti ve věku 5 - 10 let vede Veronika Kozlová a Linda Horáková.

ZA KOLIK: 700,- Kč / 14 x 1,5 hodiny (celá částka jde na provoz MC Viničné Šumice)

Kroužek je uzavřený (není možné chodit jen na některá setkání). Kroužek je bez přítomnosti rodičů. Absence není možné nahrazovat a kurzovné se v případě absence nevrací. 

S SEBOU:

Malý lehký batůžek, tužka, láhev s pitím, drobná svačinka (např. jablko), oblečení dle počasí
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

26. - 29. 10. 2023

KAM: Ostrov u Macochy

S KÝM: s Lindou Horákovou (vedoucí Mateřského centra Viničné Šumice) a Veronikou Kozlovou (zakladatelka Kořenů)

ZA KOLIK: 2000,- Kč pro členy turistického kroužku / 3000,- Kč pro děti mimo kroužek

V ceně je cestovné, stravné, ubytování a vstupy. V ceně není lektorné, jelikož výše zmíněné akci pořádají a odvedou bez nároku na odměnu. Případné nevyužité finance zůstanou k dispozici turistickému kroužku MC Viničné Šumice pro další akce. 

Výpravu organizuje Mateřské centrum Viničné Šumice.