Turistický kroužek

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO TURISTICKÉHO KROUŽKU

Pro každé dítě vyplňte samostatný formulář

Turistický kroužek ve Viničných Šumicích pořádaný Mateřským centrem Viničné Šumice učí děti lásce k přírodě, orientaci v lese i mimo něj, práci s mapou, poznávání rostlin i zvířat. Hrajeme hry a stavíme chýše. Odléváme stopy do sádry a sušíme byliny pro léčivé lektvary.

KDY:

Každé úterý od 16:00 do 17:30 (uzavřený kurz 10 setkání, začínáme 28. 3. , končíme 30. 5.)

KDE:

Sraz před Mateřským centrem Viničné Šumice, v případě špatného počasí uvnitř. 

Kroužek pro děti ve věku 5 - 10 let vede Veronika Kozlová a Linda Horáková.

ZA KOLIK: 500,- Kč / 10 x 1,5 hodiny (celá částka jde na provoz MC Viničné Šumice)

Kroužek je uzavřený (není možné chodit jen na některá setkání). Kroužek je bez přítomnosti rodičů. Absence není možné nahrazovat a kurzovné se v případě absence nevrací. 

S SEBOU:

Malý lehký batůžek, tužka, láhev s pitím, drobná svačinka (např. jablko), oblečení dle počasí