Kořínek Brno

Studio LeVITAs 

Minoritská 10, Brno

Parkování přímo u studia není možné. V nejbližším okolí je zpoplatněno v rámci modrých zón. Dodržování těchto pravidel je intenzivně kontrolováno ze strany městské policie, proto je zkuste ve vlastním zájmu dodržovat. 

Studio je plně vybaveno pro různorodé pohybové aktivity. Balanční pomůcky, závěsné sítě i množství dek a pěnových desek zajistí barevné dopoledne. 

Prioritou pro Kořínek Brno je rozvoj motorických dovedností, mj. s použitím závěsných sítí. Každý týden se také za námi zastaví lektorka angličtiny, která nám bude věnovat hodinu své péče. 

KDY ?

PODZIM 2022/JARO 2023

Středa 9:00 - 15:00 LeVITAs - angličtina, jóga ve vzduchu, fyzio cvičení a tematická výuka/volná hra

Čtvrtek 9:00 - 15:00 LeVITAs - nepravidelně externí lektor, pohybové hry, příprava portfolia pro přezkoušení

Pátek 9:00 - 15:00 Výletování (muzea, hrady a zámky, příroda - v souladu s týdenním a měsíčním tématem)

Podzimní semestr bude zahájen 14. září a ukončen 31. ledna

PRO KOHO?

KOŘÍNCI (5 - 8 let)

Skupinka dětí bude v dopoledních hodinách vedena lektorem/lektorkou, kteří budou děti učit dovednosti a znalosti odpovídající nejen potřebám pro účely přezkoušení ve školce/škole, ale především v souladu s potřebami dětí samotných. Budou pravidelně střídány a propojovány aktivity rukodělné, znalostní, logické i pohybové. Součástí každé středy je lekce jógy ve vzduchu a lekce angličtiny.

KLÍČCI (3 - 4 roky)

Děti v mladším školkovém věku se mohou do Kořínku přidat také. Jejich dopolední program bude pod dohledem lektora/lektorky, kteří se budou věnovat pouze Klíčkům. Důraz bude kladen na volnou hru. Klíčci se do výuky jógy ve vzduchu a angličtiny zapojí podle svého uvážení.

Maximální počet všech dětí (Kořínků i Klíčků) je 15. Po celou dobu výuky budou přítomni dva lektoři/lektorky. 

ZA KOLIK?

PODZIM 2022/JARO 2023:

Cena celodenního programu je "ALL INCLUSIVE", tedy včetně všech vstupů, materiálů ke tvoření, lektorného, dvou svačinek, oběda a pitného režimu:

Jeden den: 2800,- Kč/měsíčně (září a prosinec pouze 2100,- Kč / celý semestr tedy 12600,- Kč)

Dva dny: 5000,- Kč/měsíčně (září a prosinec pouze 3750,- Kč / celý semestr tedy 22500,- Kč)

Tři dny: 7000,- Kč/měsíčně (září a prosinec pouze 5250,- Kč / celý semestr tedy 31500,- Kč)

Děti je nutné přihlásit na celý semestr. O podzimních prázdninách program probíhá. Na státní svátky však nikoliv. Mezi Vánoci a Novým rokem se taktéž nepotkáme. 

Platbu je nutné zaslat předem, je ji však možné rozdělit na tři splátky. V případě potřeby je možné domluvit individuální splátkový kalendář, pro tuto možnost nás prosím před přihlášením nejdříve kontaktujte. Pro účely příspěvků pojišťoven je možné vystavit fakturu na pohybové aktivity (přehled příspěvků najdete například zde). 

Náhrady absencí jsou možné v daném semestru v jiné dny, než, na které je dítě přihlášeno. A to pouze v případě, že je zde volná kapacita (řešeno na fb skupince pro rodiče). Na tyto náhrady není nárok a školné je nevratné. Vrácení školného není v případě absencí možné.

V případě, že májí rodiče zájem o zapojení do výuky coby lektoři (nepravidelně např. 1x za dva měsíce, 2 hodiny) s tématem, které by bylo pro děti přínosem, je možné domluvit snížení části ceny o tuto spolupráci. Pokud by pro Vás byla zajímavá tato možnost, prosíme, napište nám na info@skolakoreny.cz ještě před odesláním přihlášky.  

Chci své dítě do Kořínku Brno!

Přihláška je závazná, bude na jejím základě vystavena faktura. Pokud si nejste jisti a máte dotazy, prosím, zavolejte nám na 737 399 816 nebo napište na info@skolakoreny.cz. Pro každé dítě vyplňte přihlášku zvlášť. Děkujeme.