Provozní řád

1. Obecné informace:

1. 1. Provozovatel: Mgr. Veronika Kozlová, Viničné Šumice 259, IČ: 87513544. 

1. 2. Škola Kořeny je zájmovým kroužkem zaměřeným na děti v tzv. domácím vzdělávání. Kroužek je hrazen z plateb rodičů. S dětmi pracují odborně vzdělaní lektoři, ať již s pedagogickým či pohybovým vzděláním se zaměřením na děti. 

1. 3. Maximální počet dětí ve skupině je 15. 

2. Zápis dětí:

2. 1. Zápis dětí probíhá prostřednictvím online formuláře. Individuálně lze domluvit osobní schůzku před zápisem. Zápis formou online formuláře je závaznou objednávkou. 

3. Předávání dětí:

3. 1. Děti jsou předávány od 8:00 do 9:30 ve studiu LeVITAs, Minoritská 10, Brno. Děti jsou předány rodičům tamtéž nejpozději v 15:00. Starší děti lze po domluvě posílat do studia samotné, stejně tak jim umožnit odchod bez přítomnosti rodičů. Takový požadavek je rodič povinen sdělit písemně. 

3. 2. Děti jsou předány tak, aby se mohly účastnit výuky v plném rozsahu, tedy jsou vybaveny pohodlným oblečením ke cvičení, případně gumičkami do vlasů. Děti nemají dovoleno mít na sobě náušnice a jiné ostré předměty, které by mohly poškodit cvičební sítě (neplatí pro páteční expedice). Děti s sebou nenosí vlastní jídlo, pití, cennosti a hračky, není-li domluveno jinak. 

3. 3. Pro páteční výlety jsou děti vybaveny rodiči dostatečně pohodlným a velkým batůžkem, lahví na pití a oblečením dle počasí. V zimních měsících a při deštivém počasí též náhradním oblečením a pláštěnkou.

3. 4. Děti přicházejí do studia zdravé, bez známek respiračního či jiného onemocnění. Kašel, výrazná rýma, vyrážka, zvýšená teplota jsou vždy důvodem k odmítnutí lektora převzít dítě do péče. Dojde-li ke zhoršení zdravotního stavu dítěte v průběhu kroužku, je rodič povinen dítě převzít dříve, než je stanoveno v 3. 1. 

4. Náhrady:

4. 1. Náhrady absencí nejsou možné, nebude-li dohodnuto jinak.

5. Ceník:

5. 1. Platba za kroužek je hrazena předem, vždy za následující měsíc. Platba je provedena předem bankovním převodem na číslo účtu 2600668505/2010 oproti vystavené faktuře. V případě nepřítomnosti dítěte se platby nevrací. 

5. 2. Zápisné ve výši jednoho školného (v případě měsíců září a červen ve výši poloviny školného), bude použito pro úhradu školného za první měsíc docházky. Nenastoupí-li dítě, bude zápisné použito jako storno poplatek. 

6. Stravování:

6. 1. Dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu zajišťují rodiče hromadně pro všechny děti. Případné potravinové intolerance, fobie a alergie je nutné hlásit vždy předem. 

6. 2. Pitný režim je zajištěn pitnou vodou, v zimních měsících pak neslazeným čajem. 

7. Komunikace s rodiči:

7. 1. Pro komunikaci s rodiči je určena skupina na sociální síti facebook. Soukromé konverzace nechť rodiče sdělují prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky.