Jak vypadá středa v Koříncích?

23.01.2024

Každá středa je unikátní. Stereotyp a nuda k nám rozhodně nepatří. Ale také máme rádi rituály, rutinní činnosti a pevné body, které nám pomáhají si navzájem rozumět, pomáhat a dosahovat vyšších cílů. Jak tedy může vypadat naše středa?

8:00 - 9:00 - postupně přicházejí všichni Kořínci. Někteří dříve, někteří později. Nejpozději o půl desáté jsme všichni, ale většinou se všichni potkáváme už kolem deváté. Někteří ještě v mezičase stihnou dosnídat, promnout unavené oči nebo si pokecat s Janou, která je na místě vždy jako první. Také někteří rodiče zůstávají, v zimě se zahřejí, v létě naopak zchladí. Děti mají prostor pro volnou hru, který většinou dychtivě využívají. 

9:00 - 9:30 - kolem deváté přichází Nella a nejpozději do deváté je přítomná i Veronika. Všichni si sedneme a pomocí edukačních karet si sdělujeme, jak se cítíme. Každý si vybere kartu s rybou, která se podle něj tváří tak, jak se on cítí. Pomáhá nám to tak vnímat potřeby druhých a pochopit, jestli je druhý smutný, uražený nebo jen unavený. A probíhá první hlasování. Pokud nemáme měsíční téma, vybíráme téma, kterému se budeme v následujícím měsíci až dvou věnovat. Může to být cokoliv. Dospělí nabízí náhledy na to, zda jsou některá témata vhodná v daném ročním období a nebylo by lepší počkat na jaro. Ale definitivní slovo mají děti, které mají jediné aktivní legitimaci. V minulosti jsme tak odhlasovali pravěk. Ale taky pohádky nebo pokémony. Ti, jejichž téma nebylo vybráno, jsou zpravidla zklamaní, ale učíme se, jak s takovým zklamáním pracovat a budovat naději, že zase příště vyhraje téma, které by si člověk přál více. 

Druhé hlasování už je individuální. Na tabuli vypíšeme aktivity daného dne. Zpravidla jsou dvě a děti si mezi nimi mohou vybrat. Každé samo za sebe. Ale také už víme, že jsou situace, kdy například není dost lektorů, protože nás ochromí chřipka, a musíme opět hlasovat kolektivně. I takové situace Kořínek přináší. 

A jaké aktivity? V době psaní tohoto článku máme nejčastěji tyto volby:

- Angličtina nebo psaní/počítání

- Jóga ve vzduchu nebo gymnastika

- Téma nebo tvoření

9:30 - 10:30 - Přichází první tematický blok. V návaznosti na to, co si děti odhlasovaly se kreslí, tvoří, učíme se z učebnic, tabletů i telefonů. Tvoříme divadla, hrajeme hry. Když byl tématem pravěk, vyráběly jsme si vlastní zkameněliny nebo v předsálí vyzdobili zeď jeskynní malbou. Když byly pohádky, vyrobili jsme si loutky z keramiky nebo jsme vyrazili do knihovny okouknout Boženu Němcovou. Někdy se na téma vykašleme, postavíme opičí dráhu nebo nejstarší děti vyrazí samy na nákup do Billy pod námi. 

Celé to zakončíme svačinou. 

10:30 - 11:15 - Angličtina s Markétou. Tu milují všichni, ale přesto si občas někdo potřebuje odpočinout a zvolí si alternativu v podobě psaní nebo počítání. 

11:15 - 12:00 - Jóga ve vzduchu / gymnastika / jiné dovádění. Aby nám lépe chutnalo. 

12:00 - 12:30 - Oběd (Ten si děti odhlasují vždy:))

12:30 - 13:00 - Stavění pelíšků a povídání příběhů

13:00 - 14:00 - Odpolední téma - zpravidla odhlasované téma podobným způsobem jako v ranním bloku. 

Zakončujeme svačinou a kruhem s tím, že si říkáme, komu se dnes co líbilo a co naopak ne. A máme prostor si případně vyříkat vše, co se v běhu nestihlo. Také si zopakujeme emoční karty. 

14:00 - 15:00 - Volná hra a úklid


Základními pravidly ve Škole Kořeny pro všechny aktivity jsou dobrovolnost a odpovědnost. Máme za to, že tyto dvě slova nejsou v opozici. V zásadě pracujeme jen s dětmi, které do Kořínků chodit chtějí (i když se ne každé ráno chce vstávat a někdy se nechce nikam ani nám, lektorkám) a kterým je blízké moci za sebe rozhodovat a jejichž hlas má stejnou váhu jako hlas ostatním. Současně ale trváme na dodržování společně domluvených pravidel. Odhlasovaných aktivit se tak děti již účastní a respektují čas a energii lektorky, která si program připravila. Pokud nejsou s programem spokojeni, mají možnost se k tomu samozřejmě vyjádřit a samozřejmě příště pro daný program nehlasovat. Učíme se tak vzájemnému respektu, úctě k cizí práci i rozdílnosti v potřebách každého z nás. 

Je tak možné, že pokud čtete tento článek o pár týdnů později, než byl napsán, už nebude program vypadat vůbec podobně. Možná už nám nesloužil a dětem nebo lektorkám nevyhovoval. Možná jsme si řekli, že v tom takto nejsme šťastní a společnými silami vytvořili program nový. Nejlépe uděláte, když se k nám přijdete podívat.