Domškolácký slovníček: IV vs IVP

15.03.2022

Zkratky IV a IVP se často zaměňují. Nejde ale o totéž:

IVP je individuální vzdělávací plán. Jde o úpravu vzdělávacího plánu na míru studentovi. Ale ve škole. Typický je IVP u dětí, která mají nějaké znevýhodnění nebo naopak nadání. 

IV je individuální vzdělávání. Tedy to, co známe pod pojmem domácí vzdělávání. IV je státem dovolený způsob plnění povinné školní docházky. Ta spočívá ve výuce doma/v komunitní škole/jinde. A přezkoušení dvakrát ročně ve škole kmenové.

Ještě doplňme pojem distanční vzdělávání. To známe dobře z doby covidové pandemie. Takové vzdělávání nemá s IV příliš mnoho společného. Je totiž zcela v režii školy, pouze se odehrává na dálku doma. Není zde prostor pro individualitu, jede se stejně jako ve škole. Individuální vzdělávání naopak umožňuje velké množství postupů a metod k dosažení vzdělání konkrétního jedince.