Domškolácký slovníček: Komunitní vs Kmenová škola

20.01.2022

KMENOVÁ ŠKOLA je škola, ve které je dítě oficiálně zapsáno. Tato škola musí být akreditovaná MŠMT a bude dítěti vydávat vysvědčení. Do této školy dítě reálně nedochází, je zde zapsáno v individuálním vzdělávání.

Kmenovou školou může být každá ZŠ (u povinného předškolního roku MŠ). To, že se dítě ve škole nevzdělává, neznamená, že na výběru této školy nezáleží. Do této školy totiž dítě bude docházet dvakrát ročně na přezkoušení. A to může vypadat velmi různě. Zatímco v MŠ stačí k přezkoušení dorazit na místo a v nejhorším případě pár minut strpět přítomnost nerudného učitele, přezkoušení v ZŠ se může změnit ve velmi nepříjemnou zkušenost. Jak pro dítě, tak pro dospělého. Je proto vhodné vybírat takovou školu, která je domškolákům nakloněna a ideálně s nimi již má zkušenost. Škola nemusí být v místě bydliště, dojet dvakrát ročně na druhý konec republiky nebývá pro většinu domškoláckých rodin velký problém. Navíc řada těchto škol nabízí také přezkoušení v dalších městech nebo online přezkoušení. Zajímavá je také varianta portfoliového přezkoušení, kdy nedochází ke klasickému ověřování znalostí, ale školák místo toho doloží, co za poslední půl rok dělal, jaké aktivity s rodiči nebo bez nich absolvoval a co se naučil. Zkoušení jako takové zcela odpadá. 

Je proto dobré zvážit, co potřebuji a jakou školu hledám. Pokud se vůbec neorientujete, můžete oslovit poradce/poradkyně pro domácí vzdělávání, kteří vám pomohou vhodnou školu najít a oslovit. 

Kmenovou školu dítě mít musí. 

KOMUNITNÍ ŠKOLA není v pravém slova smyslu škola, ale spíše komunita. Komunitní škola může být tak různá, jako lidé v ní. Některé komunitní školy jsou placené, prestižní a zajišťují dítěti vzdělávání podobné tomu, jak je známe v běžné škole, ale v respektujícím prostředí. Jiné jsou jen pravidelným setkáním rodičů a dětí v místním parku. Komunitní školu dítě nemusí mít vůbec, ale rodiče je většinou vyhledávají jako doplněk pro domácí vzdělávání. Aby si sami odpočali, mohli pracovat a nebo proto, aby děti potkávali další děti. Často od školy očekávají také poskytnutí vzdělávací funkce a je dobré si se školou svoje očekávání vyjasnit předem. Každý má totiž o vzdělávacím procesu jiné představy. 

Naše škola je typickou komunitní školou.